Language Selection
Türkçe
English
Türkçe

MARKALAR & ÇÖZÜMLER

Kaliteyi Tecrübe Edin

SİLVEROXY-A

SILVEROXY-A bir dezenfektandır. Hidrojen peroksit (H2O2) in Kolloid Metal Gümüş (Ag) ile stabilize edilmesi ile elde edilmiştir. Renksiz, tatsız, kokusuz, çözelti formda konsantre dezenfektandır.
Hidrojen Peroksit yağmur suyunda bile bulunan doğal bir dezenfektandır. Ancak son derece kararsız bir bileşiktir ve çok çabuk bozulur. Bulunduğu ortamda saniyeler içerisinde yok olabilir. Bu nedenle bir stabilizatör ile sabit hale getirilmesi gerekir.
Gümüş hem mükemmel bir stabilizatör, hem de en etkin antibiyotik özelliğe sahip bir metaldir. Ancak stabilizatör olarak kullanılması için iyonize edilmesi gerekir. İyonize gümüş bileşikleri ise oldukça zehirlidir. SILVEROXY-A içerisinde kullanılan Gümüş ise Kolloid yapıda elektrik yükü içermeyen yani metal haldeki GÜMÜŞ’tür.
SILVEROXY-A; En etkili dezenfektan olan Hidrojen Peroksit ve en iyi stabilizatör olan Gümüş bileşimidir. Ancak kullanılan gümüş bileşikleri zehirli olan iyonize gümüş değil, KOLLOİD YAPIDA, ELEKTRİK YÜKÜ İÇERMEYEN, KARARLI, METAL GÜMÜŞ parçacıklarıdır. Kullanılan gümüş ise metal formda ve 99.99% saflıktadır. Yüksek teknoloji kullanılarak Nanometre boyutuna getirilen Gümüş parçacıklarının çapı, her türlü pordan geçebilecek düzeyde küçüktür. (20-50 Nm)
Bu boyuttaki parçacık elektrik yükü içermediğinden hiçbir şekilde başka metal, mineral ve moleküler yapı ile bileşik oluşturmaz. Bu durum bize her türlü su ile sulandırma, seyreltme olanağı sağlarken toksikasyon riskini yok eder.
SILVEROXY-A; Doğal Hidrojen Peroksit ile, kolloid yapıda doğal parçacık Gümüş çözeltisidir.